Yükleniyor...

Sirtaki

Günümüz Yunan kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen Sirtaki dansı Bizans döneminde İstanbul'da oynanan Hasapiko Argo (Agir Kasap havasi) dansından doğmuştur. Hasapiko ağırlıklı olarak İstanbul'un Fener ve Balat semtlerinde, kasap loncaları arasında doğdu ve 1900'lü yılların başına kadar kasap loncalarında popülerliğini korudu. Sirtaki-Hasapiko parçalarının müziksel yapısı çoğu zaman 2/4'lük bir ölçüye dayanır. Sirtaki-Hasapiko müziklerinin geleneksel enstrümanı kuşkusuz Buzuki'dir.Her dansta olduğu gibi Sirtaki - Hasapiko`da da belli bir beden kullanımı temelinde ritmik Yunan müzikleri ile özgün dans figürlerinin ahenginden oluşan bir atmosfer sarıp sarmalamaktadır.

Sirtaki

Zeybetiko

Anadolu topraklarında doğup Yunanistan topraklarında başka bir yol bulup gelişen bir diğer dansta zeybektir. Zeimpekiko müziği altında yapılmakta olan dansa genel olarak; Türkler zeybek, yunanlılar zeibekiko adı vermektedir. Bu dansın adı zeybetikodur. Zeybetiko bir ifade dansıdır. Bu dansta hareketlerden çok duruş önemlidir. Bazen sarhoşluk halini, bazen isyankarlık halini, bazen üzüntülü bir insanı resmedersiniz.

Zeybetiko