Yükleniyor...

Roman

Roman havası olarak da bilinen bu dans Roman halkının geleneksel dansının adıdır. 9/8’lik ritmi ile bilinen bu türün varoluşunun en önemli sebebi halkın gördüğü baskı, şiddet, acı ve sefalettir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen hareketli figürleri ve şarkıları ile dikkat çeken roman dansı, bu halkın en önemli ürünüdür. Roman Dansı, doğaçlama yapılır ve herhangi bir kuralı yoktur. Hindistan dansları ile benzerlik gösteren figürler içerir. Ayrıca oryantalden de benzer hareketler barındırır. Teatral bir havada gerçekleşen Roman dansında karşı tarafı kızdırmak ve ona hava atmak gibi temel duygular işlenir. 

Roman

Zeybek

Ege denilince akla Zeybek dansı gelir. Mert, cesur, atılgan, mazluma dost, haksızlığa düşman olarak tanınırlar. Türk köylüsünün tipik bir örneğidir...Batı Anadolu’nun hemen hemen her, yerinde ”Zeybek” türündeki oyunlar, görülür. Yörede kadınların oynadığı oyunlara ”Kadın Zey¬bek”, erkeklerin oynadığı oyunlara ”Erkek Zeybek” denil¬mektedir. Kadınların oynadığı oyunlar erkeklerin oynadığı oyunlara göre daha yürüktür. Erkek oyunlarının yöredeki bir diğer adı da “Ağır Zeybek” tir. Ege’nin bir çok yerinde oynanan bu tür oyunların en ağırlarına İzmir, Aydın, Muğla, Manisa illerinde rastlamak mümkündür.

Zeybek

Karadeniz (Horon)

Horon, Doğu Karadeniz bölgesi'nde oynanılan geleneksel halk danslarının genel adıdır. Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ,Artvin, Rize, ve Erzurum İspir ' de oynanan çevik hareketli oyunlardır. Horon tanımlaması; topluluk, yığın, küme anlamındadır. Dans edenler, el ele tutuşarak, sıra oluşturabildikleri gibi, iki baştan kapanarak daire halinde de oynayabilirler. Kemençeci çoğunlukla bu halkanın ortasında kalır. El parmaklarından ayak uçlarına kadar vücudun tüm organları oyunda görev alır. Çoğu kez, zor ve karmaşık figürleri vardır.

Karadeniz (Horon)